Хирургические болезни

БРОНХОЄКТАЗИ

Бронхоєктази це циліндричні чи мешковидні розширення сегментарних та субсегментарних бронхів із хронічним запаленням бронхіальної стінки називаються бронхоєктазами, в 50% випадків - двосторонні, частіше локалізовані в базальних сегментах та нижніх частках. В основі розвитку бронхоєктазів лежать уроджені пороки бронхіальних структур (кистозний фіброз, синдром Картагенера, синдром Вілліам - Кемпбелла - недостатність хрящового каркаса), перенесені в раннім дитинстві пневмонії чи бронхіти, порушення захисних механізмів (гамма-глобулінова недостатність, порушення фагоцитозу, альфа-1-антитрипсиновая недостатність), ускладнення інших легеневих і бронхіальних хвороб (хронічний бронхіт, аспірація сторонніх тіл). Розрізняють первинні та вторинні бронхоєктази. 
Первинні бронхоєктази обумовлені уродженими пороками з наступаючою гіпертрофією слизуватої оболонки бронхів, що збільшує порушення дренажної функції, гіперкринії з приєднанням вторинної інфекцій. Причиною вторинних придбаних бронхоєктазів може бути будь-яке порушення дренажної функції бронхів як функціонального, так і органічного походження, із вторинної гіперкринії, приєднанням інфекції й руйнуванням стінки бронхів зі слабко вираженим хрящовим каркасом. У наступному виникають перибронхіт, набрякли паренхіми й рубцева зміна тканини легені.
При симптомах бронхоєктазів характерний кашель, часто з гнійним мокротинням. У дорослих єдиним симптомом «сухих» бронхоєктазів може бути кровохаркання. Іноді вислухується твердий подих, частіше вологі крупнопузирчаті хрипи. Часто виявляються ознаки хронічної гіпоксії - симптом барабанних паличок й нігтів у виді годинних стекол.
Діагноз ґрунтується на рентгенологічному дослідженні легень, що виявляє порожнини, ателектаз та об'ємне зменшення частки чи часткою легені, інфільтрацію тканини. Томографічне дослідження дозволяє уточнити характер змін легеневої тканини, однак найбільшу інформацію дає комп'ютерна томографія. Уточнення локалізації бронхоєктазів, досягається бронхографією, що застосовують для рішення питання про необхідність операції та її обсязі.
Лікуванням бронхоєктазів є консервативна терапія, спрямована на поліпшення дренажної функції бронхів: ингаляцин бронхолітиків, дихальна гімнастика, масаж грудної клітки поколачиванням, курси санаційних фібробронхоскопій, особливо сезонні. При загостреннях процесу показана госпіталізація. Необхідна санація порожнини рота та придаткових пазух носа. Оперативне лікування при поразці однієї частки та двох сегментів на одній стороні й максимум частки на іншій виконують у два етапи " інтервалом 5-6 міс. До абсолютних показань відносяться рецідівіруючи сильні кровотечі. Оперативне лікування може бути рекомендоване при первинних бронхоєктазах, строго локалізованих, у людей віком не старше 40 років.
Прогноз бронхоєктази при можливості повноцінної оперативної санації з наступними підтримуючими курсами санаційної фібробронхоскопії та кліматолікуванням сприятливий.

Розділ: Загальна хірургія.
 

Новости медицины

ОжирениеПри проведении исследовательской работы был обнаружен в головном мозге животных компонент, подавляющий аппетит

 читать далее

Кишечная палочкаНаличие в рационе продуктов животного происхождения, может повлечь всплеск инфекций вызванных резистентными формами E.coli

читать далее

Стволовые клеткиУчёные лаборатории П.Анверсы выявили местонахождение стволовых клеток в тканях сердца вначале у мышей, а затем и у человека.

 читать далее

РоботосистемыСенсационное заявление о применении хирургической роботосистемы огласили в пресс-центре University of Lowe в США

 читать далее

 

You are here  : Хирургические заболевания Загальна хірургія Бронхоєктази